"Engel i blonde"
på drivtømmer
(50 x 12 cm)
Pris: kr. 600,-