"Hellig Tre Konger"
på granitfod
(27 x 10 cm)+(25 x 10 cm+24 x 8 cm)
Pris: kr. 1.500,-