Engel (34 x 14 cm) kr. 150,-
Stjerner (17 x 17 cm kr. 50,-